Walka duchowa wg ks. Piotra Skargi (cz. IV i ostatnia)

Pora na ostatnią, czwartą część kazania ks. Piotra Skargi Część pierwsza: http://blog.magnapolonia.org/walka-duchowa-wg-ks-piotra-skargi-cz-i/ Część druga: http://blog.magnapolonia.org/walka-duchowa-wg-ks-piotra-skargi-cz-ii/ Część trzecia: http://blog.magnapolonia.org/walka-duchowa-wg-ks-piotra-skargi-cz-iii/ Książka z kazaniami ks. Piotra Skargi dostępna jest pod adresem: http://www.madel.jezuici.pl/skarga/Skarga-Kazania-i-pisma-co-najprzedniejsze.pdf O boju i żołnierstwie chrześcijańskiem z dusznemi nieprzyjacioły (cz. IV) Jeszcze na cię powstanie inna rota tych, co mówią: i chcesz, aby na cię wszyscy krzywo […]

Walka duchowa wg ks. Piotra Skargi (cz. III)

Kontynuujemy kazanie ks. Piotra Skargi dotyczące walki duchowej, za tydzień część ostatnia. O boju i żołnierstwie chrześcijańskiem z dusznemi nieprzyjacioły (cz. III) Obaczmyż, którzy to są naszy nieprzyjaciele, a jasne oko na nie otwórzmy i poznajmy je. Dwa są obcy: świat i dyabeł, a trzeci domowy: ciało i cielesność nasza własna. W której się też […]

Walka duchowa wg ks. Piotra Skargi (cz. II)

Bez zbędnych wstępów przejdźmy do drugiej części kazania ks. Skargi. O boju i żołnierstwie chrześcijańskiem z dusznemi nieprzyjacioły (cz. II) Na pokój nas Pan Bóg stworzyć raczył, i pokój nam wieczny obiecał, i ono odpocznienie w ojczyźnie królestwa swego, o którem rzekł prorok: „Siedzieć lud będzie w piękności pokoju, w przybytkach bezpiecznych, w odpocznieniu bogatem”. […]

Walka duchowa wg ks. Piotra Skargi (cz. I)

Ks. Piotr Skarga swoim słowem i przykładem wpłynął na wielu ludzi. Nieustannie troszczył się o życie wieczne, ale też i doczesne swoich bliźnich. O jego zasługach można by pisać wiele, ale najważniejsze jest chyba to, żebyśmy i my wyciągnęli coś dla siebie z jego nauki. Z racji tego, że 27 września przypada kolejna rocznica śmierci […]