Jak system programuje nowego CZŁOWIEKA?

Ekologizm jest to ruch wykorzystujący kwestie klimatyczne w celu przeprowadzenia rewolucji na wszystkich etapach naszego życia, zaczynając od polityki, poprzez gospodarkę, preferencje konsumenckie, życie prywatne, a kończąc na diecie. To co jest naturalne, ma być nienaturalne System próbuje zaprogramować nowego CZŁOWIEKA. „Od lat 90. XX wieku każdy rząd w Polsce realizuje postulaty rewolucji kulturowej. 1991 […]

15-minutowe miasta w Polsce już w 2030 roku

15-minutowe miasta to realizowany na całym świecie projekt. W mieście takim każdy mieszkaniec będzie miał możliwość realizacji wszystkich swoich podstawowych potrzeb blisko miejsca zamieszkania. W dniu 29 września 2021 r. Komisja Europejska w ramach programu Horyzont Europa uruchomiła pięć misji, których zadaniem jest poprawa warunków życia miejscowej ludności w różnych obszarach, tj: Rak, Adaptacja do zmian klimatu […]

Krok ku Jednej Światowej Religii

…Jedną z największych słabości chrześcijaństwa jest postrzeganie islamu w oderwaniu od jego politycznej natury. Islam nie jest tylko religią, jest religijnym systemem politycznym. …. Podporządkowanie sobie innych religii i kultur stanowi sam rdzeń islamu. W tej partii szachów “dialog religijny” jest nie celem, ale środkiem; ….. Ostatnie ruchy w tej wielkiej grze rozegrały się pomiędzy uniwersytetem Al-Azhar, najważniejszej uczelni […]

Czy mięso „z próbówki” zmieni w przyszłości nasze nawyki żywieniowe?

25 wrześnie 2015 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” . Agenda 2030 definiuje cele i zadania ONZ, które mają być zrealizowane na świecie w latach 2015-2030. Cel 2 Agendy 2030 brzmi: Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo W ramach realizacji celów Agendy 2030 na świecie minimum […]

Kiedy państwa upadają?

Żyjemy w trudnym okresie historycznym. Wiele osób nie domyśla się, że w Polsce od wielu lat realizowany jest pewien światowy program. W 1983 roku powstał film „Jak napaść na państwo?” . Jest to wykład Jurija Bezmienowa (znany  jako Tomas David Schuman i Jurij Makiejew), radzieckiego tajnego współpracownika KGB, który w 1970 zbiegł do Ameryki Północnej. W filmie tym wyjaśnia, […]

Osada Mszano zamieszkała 10 000 lat temu

Zwiedzając Brodnicę zobaczyłam niezwykle ciekawą wystawę archeologiczną. Największe wrażenie zrobiła na mnie odtworzona osada sprzed 10 tysięcy lat. W oddalonej od Brodnicy o 6 km na południowy-zachód wsi Mszano archeolodzy odkryli ślady pierwszych mieszkańców regionu brodnickiego, którzy przybyli tam około 10 tysięcy lat temu i żyli w tym miejscu przez 700 lat. Prace archeologiczne prowadzone były […]

Zagrożenie dla naszego zdrowia sieci 5G

Po obejrzeniu kilku filmów na temat zagrożeń sieci 5G na zdrowie nasze, naszych dzieci oraz przyrodę, poważnie się zaniepokoiłam. Aktualnie obowiązuje Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która w najbliższych miesiącach ma być zmieniona zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji dokumentem Strategia „5G dla Polski”. Projekt ustawy […]

„Gwiazdka” – wspomnienia o. Mariana Żelazka

„Urodziłem się dnia 30 stycznia 1918 roku w Palędziu pod Poznaniem. Byłem siódmym dzieckiem moich rodziców: Stanisława i Stanisławy Żelazków. Rodzina nasza składała się z  szesnastu osób: rodziców, ośmiu synów i sześciu córek, a właściwie z osiemnastu, bo rodzice moi zaadoptowali jeszcze dwoje dzieci, sieroty. Mało sobie przypominam małego Tadzia i Terenię, którzy zmarli jako […]

Krusza Zamkowa na mapie Ptolemeusza z 150 roku

W trakcie wakacyjnych wycieczek czasami docieramy do Kruszwicy, aby tam zobaczyć romańską Kolegiatę św. Piotra i Pawła, wejść na Mysią Wieżę, posłuchać opowieści o okrutnym Popielu II lub popływać po jeziorze Gopło. Warto wtedy pojechać do obiektu archeologicznego ASKAUKALIS  w Kruszy Zamkowej, oddalonego od Kruszwicy w kierunku północnym o ok. 11 km. W 1968 roku miejscowy rolnik Julian Pater znalazł na swoim polu srebrnego denara […]

PEREŁKA KUJAW, kurhany sprzed 5,5 tysięcy lat w Wietrzychowicach

Historia plemion słowiańskich zamieszkujących dzisiejsze polskie tereny jest mało znana. Niewiele osób wie, że na terenie Kujaw i Pomorza zachowały się grobowce sprzed 5,5 tysiąca lat,  tzw. polskie piramidy, starsze od piramid egipskich (najstarsza 2650 r. p.n.e.) oraz od kręgów Stonehenge (najstarszy 2950 r. p.n.e.). W trakcie wakacyjnej wędrówki  warto pojechać do Wietrzychowic, gdzie znajduje się niezwykle […]