Mniejszości i Uchodźcy w Polsce

Niestety wasalizacja Polski jest faktem. Mniejszości coraz więcej wymagają, a Polacy muszą im ustąpić. W imię czego? Poprawności politycznej? I tak jesteśmy skłóceni z większością krajów, więc co mamy do stracenia? Nie ma już koczowiska przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Zakończył się proces wyprowadzki rodzin romskich z zajmowanego przez nie do tej pory terenu. Wczoraj […]