O pamiętnikach słów kilka

W poprzednim tygodniu rozpoczęłam temat pamiętnika jako źródła historycznego. I chociaż wszystkie pamiętniki, niezależnie od epoki, są do siebie podobne, to z góry zaznaczam, że mój tekst głównie dotyczył będzie tych pochodzących z czasów I Rzeczypospolitej. Słowo pamiętnik można tu potraktować jako pewna przenośnia. Tytułowany bowiem mógł być różnie np. jako: diariusz, relacja, wspomnienia, księga […]

„Jan będzie zwycięzcą”

W tym tygodniu miało nie być o cudach, ale nic na to nie poradzę, że w historii naszego narodu zdarzają się one nader często. Jako że 12 września obchodzimy kolejną rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, postanowiłam z Czytelnikami podzielić się fragmentem źródła właśnie z tego okresu. Uznałam, że najlepiej będzie przedstawić jakieś mało znane wydarzenie i wybór […]