Człowieczeństwo nienarodzonych

Istota ludzka jest żywym organizmem ludzkim. Aby nienarodzeni mogli być uznawani za istoty ludzkie, muszą spełniać trzy kryteria:

  1. Muszą być żywi.
  2. Muszą być ludźmi.
  3. Muszą być organizmami.

Spełniają pierwsze kryterium – życie. Ilustruje to fakt, że w ich komórkach zachodzą procesy biologiczne, które mnożą się i specjalizują przez cały okres ciąży. Prosta prawda jest taka, że martwe embriony nie rosną, w przeciwieństwie do żywych.

Spełniają drugie kryterium – człowieczeństwo – ponieważ każdy z nich ma ludzki kod genetyczny, a nie kod krowy, szympansa czy marchewki. Należą do naszego gatunku, a nie do jakiegoś innego, co jasno wynika z ich kodów genetycznych.

Spełniają również trzecie kryterium – są organizmami. Organizm jest bytem, który jest całością sam w sobie. Oznacza to, że nie jest częścią innego, większego organizmu.

Czasami zwolennicy legalności rozszarpywania żywcem osób żyjących w stanie prenatalnym twierdzą, że nienarodzone dzieci są częścią ciał swoich matek, ale jest to nieprawda. Dzieci nienarodzone mają swój własny, unikalny kod genetyczny, który różni się od kodu genetycznego matki.

Gdyby ciało osoby nienarodzonej stanowiło część ciała osoby matki, należałoby stwierdzić, że kobiety w ciąży mają dwie głowy, cztery ręce, cztery nogi, a niektóre z nich mają męskie genitalia (obojnactwo?).

Osoby nienarodzone są organizmami, ponieważ są organicznymi całościami z własnymi, wbudowanymi zasadami wzrostu i rozwoju. O ile nie zostanie to zakłócone, dojrzeją i urodzą się w ciągu zaledwie kilku miesięcy, a następnie będą kontynuować swój rozwój w kierunku dorosłości.

Ponieważ nienarodzone dzieci są żywymi organizmami ludzkimi, są one – obiektywnie rzecz biorąc – istotami ludzkimi, osobami. Każda próba zaprzeczenia temu jest racjonalizacją, która sprzeciwia się znanym faktom.

Nienarodzeni są niewinnymi istotami ludzkimi, z czego wynika, że należy im przyznać takie samo prawo do życia, jak innym niewinnym istotom ludzkim. Twierdzenie, że jest inaczej, oznacza przyjęcie zasadniczo nieludzkiej i niemoralnej postawy.

Na podstawie: https://www.catholic.com/audio/ddp/the-humanity-of-the-unborn

Prościej się już chyba nie da.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
Proszę czekać...

Dodaj komentarz