Zbroje w nowożytności

Mówiąc o zbroi powinniśmy mieć na myśli ochronę nie tylko tułowia, ale i kończyn. Zasadniczo nie zalicza się do niej hełmów, choć czasami stanowią one integralną jej część – jak w przypadku pełnej zbroi płytowej. Tą jednak, jako zbroję typowo średniowieczną w naszych rozważaniach pominiemy. Zbroja towarzyszyła człowiekowi od samego początku, od kiedy tylko zaczął […]