Utylitaryzm

Ludzie niekierujący się Bożymi przykazaniami, bardzo prędko wymyślą własne. Tak właśnie jest z utylitaryzmem – kolejną z bredni ociemniałych oświeconych, podług której doczesna użyteczność wyznacza słuszność podejmowanych decyzji. Innymi słowy, są takie sytuacje, kiedy wolno czynić źle, a nawet należy. Jako klasyczny przykład podejścia utylitarnego, podaje się następującą historyjkę: twoje dziecko zaczyna głośno płakać. Jego […]