Nóż w Plecy – 23 VIII 1939

W związku z niesławną rocznicą paktu przyjaźni między naszymi sąsiadami i konsekwentnym jego wdrożeniem 17 września, zamieszczam tekst będący swego rodzaju kalendarium wydarzeń prowadzących do podpisania Paktu znanego w historiografii, jako „PAKT RIBBENTROP – MOŁOTOW”.   Poruszając zagadnienie stosunków sowiecko-niemieckich w przededniu wybuchu II wojny światowej w odniesieniu do II RP należy nieco zatrzymać się […]