Walka o zbawienie

Rok 2017 jest rokiem rocznic,  tych dobrych i tych złych. Wg przepowiedni św. Malachiasza ostatnim papieżem przed zniszczeniem Rzymu będzie Piotr Rzymianin. Kiedyś zakon jezuitów nazywany był Instytutem Piotra Rzymskiego. Może tyle…

Szczęść Boże

Módlmy się o rychłe podniesienie Korony Polski.