Desperaci (1965)

Lata 60. XIX wieku. Poświęcenie węgierskiej ludności dla idei i interesowność przemysłowców. Rysunki pokazywane na początku filmu obrazują nieludzki, według Jancso, koniec szlachetnego zrywu Węgrów. Plany wielkich budynków, bogactwo i przepych, z którego korzysta mieszczaństwo dzięki kolejnej fazie rozwoju gospodarczego oraz konsekwencje, dotykające ludność wsi – wciąż zacofaną, a nawet żyjącą coraz gorzej. Sytuacje wynikające […]

Szyfry (1966)

Widzimy życie tętniące na ulicach i ludzi korzystających z ich dobrodziejstw, policjantów i zwykłych cywilów utrzymujących porządek na ulicach, widzimy Hotel Drouot – dom aukcyjny związany z historią sztuki całego świata w sposób nierozerwalny. Tam właśnie trafia główny bohater filmu Wojciecha Jerzego Hasa – Tadeusz – i ten życiowy spokój był jego środowiskiem przez 20 […]

Chudy i inni (1966)

Ten film był problematyczny dla władzy. I choć problemy w pracy reżyserskiej rozpoczęły się dopiero po drugim długometrażowym filmie Henryka Kluby, już w „Chudym i innych” postawił na alegoryczne, poetyckie przedstawienie własnej wizji świata, tak jak robili to też inni przedstawiciele tzw. „trzeciego kina polskiego”. Z pozycji wierności ideałom budowy nowego ładu wyrażona jest krytyka […]

Długa Noc (1967)

Janusz Nasfeter ukończył szkołę filmową w Łodzi. Były to czasy, kiedy przyszłego zawodu uczyli się tam m.in. Tadeusz Jaworski, wybitny dokumentalista. Wcześniej doświadczył Nasfeter niemieckiej okupacji i sowieckiego buta, które, jak sam wspomina w zrealizowanych przez Grzegorza Królikiewicza dokumentach, potęgowały w nim potrzebę doświadczania piękna. Znany był głownie jako twórca filmów dotykających kwestii psychiki najmłodszych. […]