Magna Plolonia nr 4 – stosunki polsko-żydowskie na przestrzeni lat

Witam, Ciekawy temat, szczególnie w sytuacji potężnych zniszczeń księgozbiorów polskich, począwszy od Potopu szwedzkiego, aż po ostatnią wojnę i działania komunistów. Dobrze by było stworzyć jedną spójną bibliografię dzieł poświęconych tej tematyce. Dobrze by było na bieżąco reagować na treści pojawiające się w muzeum Żydów w Warszawie. Osobiście byłem i widziałem – tam nie widać […]

MultiKulti w praktyce, czyli dlaczego Polacy nie mogą odpuścić w sprawie imigrantów cz. 1

„Nie ma syntez; są tylko trujące mieszanki. Cała Europa choruje obecnie na pomieszanie cywilizacji; oto przyczyna wszystkich „kryzysów”. Jakżeż bowiem można zapatrywać się dwojako, trojako (a w Polsce nawet czworako) na dobro i zło, na piękno i szpetność, na szkodę i pożytek, na stosunek społeczeństwa i państwa, państwa i Kościoła; jakżeż można mieć równocześnie czworaką […]